Komputery online

Internetowy portal tematyczny!

Posted by admin | December - 3 - 2019 | Comments Off on Rozwód Świdnica
Rozwód Świdnica
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Prawo zmienia się w pewnym sensie cały czas – w dzisiejszych czasach zdajemy sobie sprawę z tego, jak to wygląda, a jakim sposobem sprawy oraz spory prawne wyglądały uprzednio? Niegdyś proces inaugurował się skargą powoda nazywaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na kwestię do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane pozwalały na pozwy z pieczęcią bądź też pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony stemplem książęcą, który w XV stał się obowiązkowy. W XIV wieku pozew wręczał woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dokonując wpisu do ksiąg grodzkich. Proces kończyło powszechne ogłoszenie wyroku. Wyrok oryginalnie był jedynie ustny, w XIII w. na koszt strony i jej żądanie wydawano go w formie pisemnej weryfikując go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok rozpoczęto wpisywać do ksiąg, a witrynom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co potwierdza Radca prawny Świdnica. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał przegrywającego do wiecznego milczenia bądź też zakład w wyznaczonej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces oraz jego długość była zależna od winy, co zresztą funkcjonuje dalej.

Comments are closed.